Helhetsgrepp om ditt hem

Känns det som att skötseln av ditt hem har blivit en börda på grund av ägodelar som inte längre fyller sin funktion? Känns vardagen mer kaosartad än lugn?

Jag hjälper dig att steg för steg gå igenom alla dina ägodelar indelade i kategorierna: kläder, böcker, papper, diverse föremål och vi avslutar med föremål med sentimentalt värde.

Efter processen är gjord kommer du att ha ett mer lättskött hem där var sak har sin plats. Tack vare nya rutiner kommer din vardag kännas mer lugn.

Ett specifikt utrymme

Har du ett specifikt utrymme i ditt hem som har blivit försummat en tid? Det kan vara t ex en garderob, förrådet, vinden eller något annat utrymme. Tillsammans tar vi oss an detta utrymme så att det inte tynger dig längre.

Inför flytt

Har du gott om tid inför din flytt så erbjuder jag en annorlunda flytthjälp. Det du kommer att ta med dig är endast de ägodelar som du vill behålla eller som fyller en viss funktion. Processen är densamma som när ett helhetsgrepp tas om ett hem.

Pris:
Halvdag 4 tim, 3000 kr inkl moms

Heldag 8 tim, 6000 kr inkl moms

RUT-avdrag på 50% kan göras på den del av tjänsten som räknas som städning. Läs mer.

Resekostnad tillkommer med 50 kr/mil inkl moms om bil behövs eller om resvägen blir längre än 60 min. Betalning görs via faktura inom 14 dagar efter att utfört arbete avslutats eller efter den 27:e varje månad vid återkommande konsultationer.

Inspirationsföreläsning

Bjud hem max 10 av dina vänner så håller jag en inspirationsföreläsning under två timmar inklusive paus och tid för frågor. Efter föreläsningen är ni redo att ta er an era hem med hjälp av KonMarimetoden.

För prisuppgift och fler detaljer kontakta mig på rofylldvardag@gmail.com