Personuppgiftspolicy

För att jag som konsult ska kunna genomföra mitt uppdrag behöver jag samla in vissa personuppgifter. Uppgifterna hanteras enligt gällande lagstiftning, GDPR.

Personuppgifterna kan även användas i marknadsföringssyfte t ex nyhetsbrev eller erbjudanden men då kommer du att först få lämna samtycke till detta.

Inhämtning av personuppgifter från offentliga register kan vara aktuellt då en uppdatering av t ex adressuppgifter eller inhämtning av personnummer gällande RUT-avdrag behöver göras.

Dina personuppgifter kommer endast att lagras så länge du är kund hos Rofylld Vardag. Gallring av personuppgifter sker var tredje månad. Du har rätt att begära registerutdrag över vilka uppgifter Rofylld Vardag har om dig. Du har även rätt att få dessa uppgifter raderade. I samband med att ett kundavtal upprättas kommer du även få tillfälle att ge ditt samtycke till att dina personuppgifter lagras.

Personuppgiftsansvarig
Rofylld Vardag, orgnr: 6912063960
Adress: Björkvägen 1, 232 51 Åkarp
Telnr: 0707-560511
E-post: rofylldvardag@gmail.com
Webbplats: www.rofylldvardag.se