Marie Kondo har skrivit tre stycken böcker:

  • “The Life-Changing Magic of Tidying Up: the Japanese Art of Decluttering and Organizing”
  • “Spark Joy: An Illustrated Master Class on the Art of Organizing and Tidying Up”
  • “The Life-Changing Manga of Tidying Up: A Magical Story”

I sina böcker beskriver hon utförligt hur man genom att gå igenom sitt hem kategori för kategori i en speciell följd får ordning på sitt hem en gång för alla.

Kategorierna är följande: kläder, böcker, papper, diverse föremål inklusive köksföremål och avslutas med föremål som har ett sentimentalt värde för dig.

Du börjar med att samla ihop alla föremål som tillhör en och samma kategori. Detta för att du ska få en uppfattning om hur många föremål du verkligen har inom den aktuella kategorin.

Genom att sedan hålla i varje föremål övar du upp en känsla för vad som skänker dig glädje och vad du vill ge bort, sälja eller kasta. De föremål du väljer att rensa ut ska du sedan släppa taget om med tacksamhet. Det vill säga tacka för den information de gav dig om vad du tycker om eller inte. När kategorin är avslutad bestämmer du en plats för varje föremål du valt att behålla.

Några av vinsterna med metoden kan vara ett förändrat köpbeteende vilket kan leda till en bättre ekonomi. Att rensa ut kan också leda till att du i längden spar tid eftersom hushållsarbetet kommer att bli effektivare. Du får mer tid över till det du verkligen vill ägna dig åt.